TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ LƯU NGHIỆP ANH - HUYỆN TRÀ CÚ

Phối hợp tổ chức quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản năm 2020 trên địa bàn huyện Trà Cú
Theo kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, trong năm 2020 ngành nông nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức 22 điểm quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản. Trong đó, huyện Trà Cú sẽ được phối hợp tổ chức 04 điểm quan trắc gồm: Vàm Trà Kha, xã Định An; Cảng Định An, thị trấn Định An; Cống Đại An, xã Đại An và Vàm Trà Cú, xã Lưu Nghiệp Anh. Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh cũng sẽ phối hợp, hỗ trợ huyện Trà Cú tổ chức giám sát dịch bệnh trong ao nuôi cá lóc, cá tra ở các xã Định An, xã Đại An và xã Lưu Nghiệp Anh trong năm 2020.

Vàm Trà Cú, xã Lưu Nghiệp Anh 01 trong 04 điểm quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Trà Cú trong năm 2020.

Ao nuôi cá lóc của nông dân xã Định An, huyện Trà Cú.
    Được biết, công tác quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được triển khai thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước và kịp thời thông tin đến người nuôi về tình hình diễn biến của môi trường và dịch bệnh để có biện pháp ngăn ngừa và xử lý, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro; quan trắc môi trường ao nuôi nhằm xác định diễn biến môi trường trong quá trình nuôi để khuyến cáo các giải pháp xử lý đạt hiệu quả cho người nuôi; nâng cao khả năng dự đoán, dự báo tình hình diễn biến của môi trường và dịch bệnh đáp ứng nhu cầu cảnh báo trong chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả cho người nuôi góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020. Các điểm quan trắc là các điểm ở các tuyến sông đầu nguồn một số vùng trọng điểm phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; các ao nuôi được thu mẫu phải mang tính đại diện trong vùng nuôi tập trung ở một số xã trọng điểm; kết quả quan trắc được gửi định kỳ đến người nuôi và cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản của địa phương; định kỳ gửi báo cáo Tổng cục Thủy sản và các cơ quan quản lý có liên quan trong năm 2020.
Tin ảnh: Thanh Tuyền


Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 36
  • Tất cả: 2747