TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

XÃ LƯU NGHIỆP ANH - HUYỆN TRÀ CÚ

Đại hội Đại biểu Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã Lưu Nghiệp Anh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 19/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lưu Nghiệp Anh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Lâm Thị Kim Chanh, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể xã và các đồng chí là thành viên Ban công tác mặt trận các ấp.

anh tin bai

 

anh tin bai

ảnh: Quang cảnh đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lưu Nghiệp Anh, lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Lưu Nghiệp Anh tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng quê hương Lưu Nghiệp Anh phát triển bền vững; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận; 100% số hộ nghèo, cận nghèo được các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giúp đỡ và tạo điều kiện được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện tốt cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và tiếp tục hưởng ứng thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” thực hiện tốt  công tác vận động, quản lý và tổ chức nhiều hoạt động trao tặng quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo, xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, vận động Qũy “vì người nghèo”, quỹ an sinh xã hội, tổng số tiền 5.595.000.000 đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều kết quả. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm. Ban công tác mặt trận khu dân cư được củng cố; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác MTTQ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Với những kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ xã hàng năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lâm Thị Kim Chanh, Ủy viên Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Huyện và đồng chí Lý Văn Năng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lưu Nghiệp Anh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã Lưu Nghiệp Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Cuộc vận Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; duy trì và phát huy quỹ “Vì người nghèo”; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

anh tin bai

ảnh: Bà Lâm Thị Kim Chanh - Ủy viên Ban Thường trực UB MTTQVN huyện Trà Cú

 

anh tin bai

ảnh: Ông Lý Văn Năng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Với chủ đề "Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận – khát vọng - phát triển", Đại hội đã hiệp thương cử 33 Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Lưu Nghiệp Anh, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Trần Thị Dúng, đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc xã Lưu Nghiệp Anh, lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2024-2029.

anh tin bai

ảnh: Ra mắt Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Lưu Nghiệp Anh, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và phát biểu nhận nhiệm vụ

Dịp này, đã có 03 tập thể và 05 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

anh tin bai

ảnh: Lãnh đạo UB MTTQVN huyện Trà Cú tặng giấy khen cho các cá nhân

anh tin bai

ảnh: Lãnh đạo lãnh đạo Đảng ủy xã  tặng giấy khen cho các tập thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 38
  • Tất cả: 2749